Демотивация - це... демотивация: визначення, причини, чинники і приклади

Демотивация співробітників настільки ж ефективна в процесі управління персоналом, як і мотивація. Однак при її застосуванні потрібні певна тактовність і систематичність.

Демотивация - це система методів впливу на персонал

Поряд з таким відомим і для багатьох знайомим поняттям, як “мотивація” (заохочення, підбадьорення, постановка актуальних цілей), існує демотивация - повна протилежність. фактори демотивації

Демотивация - це в широкому сенсі слова будь-якої докір, претензія або невдоволення, висловлене в якості реакції на слова, дії або бездіяльність. Найбільш часто цей термін застосовують фахівці, що працюють з персоналом компаній і організацій. У їхніх колах демотивацією прийнято називати матеріальні і дисциплінарні покарання, а також окремі емоційні стреси, об’єднані в систему. Їх метою стає підштовхування співробітника до думки про те, що його дії не відповідають очікуванням керівника, а також вказівку шляху до виправлення ситуації. Правда, нерідкі випадки, коли після застосування цих прийомів співробітник звільняється.

Принципи демотивації

З огляду на ефективність, якою володіє такий потужний важіль управління персоналом, як демотивация, велика кількість керівників приймаються за швидке впровадження нової політики. Однак тут важливо дотримуватися певних правил, тоді використовуються прийоми принесуть найбільшу користь. Демотивация - це явище, що супроводжується стягненнями, покараннями, доганами та попередженнями, що серйозно впливає на самооцінку працівників. Тому застосування таких прийомів повинно бути дозованим, грамотним і своєчасним.

Демотивация персоналу покликана підштовхнути співробітника до перегляду свого ставлення до виконання робочих обов’язків. Від нього очікують адекватної оцінки своєї ролі і користі в організації. Таким чином, призначенням прийомів демотивації стають своєрідне протверезіння співробітника і стимуляція його працездатності. демотивация співробітників

Головною умовою всіх застосовуваних прийомів повинно бути відповідність трудовому законодавству.

Які заходи матеріального покарання можуть бути застосовані?

Прикладом демотивації може бути скорочення обсягу нарахованої премії (інших заохочувальних виплат) або її повне скасування. Однак роботодавець ні в якому разі не має права вдаватися до зниження ставки співробітника. Винятком є ​​матеріально відповідальні працівники. мотивація демотивация

В якості матеріальної демотивації можуть бути використані:

 • Позбавлення преміальних або комісії, які служать нагородою за якісно виконану роботу.
 • Скорочення обсягу комісії, бонуса або премії.
 • Скорочення привілеїв по соцпакету.

Психологічний аспект

Такі поняття, як “мотивація”, “демотивация”, “залученість співробітників” та інші, тісно пов’язані з різними психологічними нюансами. Як відомо, зацікавлений в робочому процесі співробітник набагато краще виконує свої функції, ніж той, який вважає себе вимушеним знаходитися на робочому місці.

Щоб розкрити потенціал кожного члена колективу або повернути завзяття до роботи, можна застосовувати не тільки матеріальне, а й моральне вплив (зауваження, догани, суворі догани). Звичайно, тут вимоги до тактовності, своєчасності і помірності заходів демотивації як ніколи актуальні.

Поняття правомірної та протиправної демотивації

Протиправної називають урізання або відмову у виплаті тих грошових сум, які роботодавець зобов’язаний видати працівнику в повній мірі (індексування заробітної плати, представницькі витрати).

Правомірна демотивация - це ті заходи покарань, які продиктовані законодавством (зауваження, догани, звільнення). Якщо мова йде про застосування початкових етапів демотивації, то найкращий ефект має пояснювальна записка. Вона складається в довільній формі і вкладається в особову справу співробітника.

Фактори демотивації

Керівник приймає рішення про застосування демотиваційні заходів, виходячи з оцінки стану і настрою своїх співробітників. Також від нього залежить вибір засобів і видів покарання. Аналізуючи обстановку в колективі, роботодавець звертає увагу на наступні чинники:

 • Ситуацію бізнес-середовища;
 • Внутрішню ситуацію в компанії;
 • Список цілей, поставлених перед відділом, що займається продажами; демотивация це
 • Специфічні навички працівників в рамках їх професій;
 • Індивідуальні характеристики працівників.

Помилки, допущені керівником

Перегинаючи палицю, застосовуючи занадто суворі і недоречні демотиваційні заходи, роботодавець часто домагається прямо протилежного ефекту: налаштовує співробітників проти себе, позбавляється їхньої лояльності і довіри. демотивация персоналу

Основні спотворення відбуваються, коли керівник вдається до нестандартних методів морального покарання:

 • Обмеження для працівника доступу до стимулюючих факторів.
 • Натяки або відкриті розмови про те, що співробітники отримують більше, ніж заслужили.
 • Висловлення критики як конструктивної, так і надмірною.
 • Застосування тактики ігнорування працівників, при якій керівник не спілкується з підлеглими прямо, а ставить завдання і вирішує питання за допомогою посередника.
 • Применшення заслуг, ініціатив і внесків співробітників.
 • Постановка непослідовних і нечітких задач.

Потрібно відзначити, що подібна поведінка складно назвати професійним.

Чому може знадобитися демотивация?

Співробітники можуть проявляти знижений інтерес до роботи по ряду абсолютно різних причин. Це можуть бути як особисті проблеми, так і незадоволеність внутрішньоорганізаційні обстановкою.

Найбільш часті причини демотивації:

 • Випадкове або навмисне невиконання роботодавцем негласних домовленостей.
 • Відсутність у співробітників можливості проявляти ініціативу і в повній мірі використовувати всі свої здібності.
 • Ситуація, при якій співробітники не відчувають себе причетними до організації.
 • Відсутність можливості просування по кар'єрних сходах.
 • Недостатньо розвинена система заохочень, в результаті чого співробітники відчувають себе недооціненими.

Виникнення проблем сімейного характеру виступає найбільш поширеним особистим мотивом зниження ентузіазму у працівників. Завданням колег і керівника стає тактовна психологічна підтримка таких співробітників. Також варто врахувати можливість емоційної виснаженості людини. Відновити його завзяття до роботи можна шляхом надання короткочасного відпочинку або відпустки.

Вагомою причиною зниження лояльності колективу виступає поведінка і методика управління, що застосовується керівником. Працівники втрачають інтерес до праці через некоректну мотивації або ігнорування їх внутрішніх мотивів. причини демотивації

Хороший керівник або менеджер повинен чітко розуміти, що рухає його підлеглими, які критерії вони використовують для прийняття рішень і що виступає для них домінуючим стимулом у трудовій діяльності.



ЩЕ ПОЧИТАТИ